Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi) (Kist Dermoid Sakral)

Halk arasında kıl dönmesi olarak adlandırılan pilonidal sinüs aslında doğumsal bir kalıntıdır.

Kistin Oluşumu Nasıldır ?

Embiryonel dönemde omurga oluşurken dış katman içe kıvrılıp omurgayı oluşturduktan sonra birbirinden ayrılır. Bu ayrılma sırasında iki tabakanın birbirine en yakın olduğu nokta olan sakrumda (kuyruk sokumu bölgesi) küçük bir kist oluşur. Derinin bütün katmanlarını içeren bu kist ileride aktive olarak pilonidal sinüsü oluşturur. Diğer bir güncel görüş ise dökülen kılların deriye gömülmesi sonrası ortaya çıkan reaksiyon sonucu kistin oluştuğu yönündedir.

Yaş ilerledikçe özellikle adolesansda (buluğ çağı) kıllanmanın başlaması ile kist içinde de kıl ve deri salgıları birikebilir. Bu kistin ortaya çıkmasında en önemli nedendir. Bu nedenle sıklıkla gençlerde görülür. Ayrıca uzun süre sert zeminde oturma yada tekrarlayan travmalar da kisti aktive edebilir.

Tedavisi nasıldır ?

Pilonidal sinüsün tedavisi kistin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Çeşitli kist içini kazıma, ilaçla temizleme v.s. yöntemlerden bahsedilse de sonuçlar yeterince iyi değildir.
Cerrahi teknikte üç ana yöntem vardır:
1. Yöntem: Kistin çıkarılması ve yaranın açık bırakılması (açık yöntem)
2. Yöntem: Kistin çıkarılması ve yaranın karşılıklı dikilmesi (primer kapama)
3. Yöntem: Kistin çıkarılması ve yaranın yan taraftan çevrilen deri parçası ile kapatılması (flep çevirme – flap rotasyonu yöntemi)

Tekniklerin avantajları – dezavantajları nelerdir ?

Açık yöntemde tekrarlama oranı düşüktür, ancak uzun süreli ve düzenli pansuman gerektirir. Yara iyileşmesi birkaç ayı bulabilir.
Primer kapama yönteminde yara iyileşmesi hızlıdır. Yaklaşık 10-15 gün içerisinde günlük yaşama dönülebilir. Bu tekniğin %10-15 gibi yüksek tekrarlama oranı vardır.
Flep çevirme yöntemi uygun vakalarda en güncel tedavi şeklidir. Yara iyileşmesi hızlı olduğu gibi tekrarlama oranın da düşüktür.
Ameliyatta anestezi nasıl olmalıdır ?

Ameliyatın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için genel anestezi (narkoz) yada spinal anestezi (belden aşağısının uyuşturulması) tercih edilmelidir. Zorunlu hallerde lokal anestezi de (bölgesel uyuşturma) uygulanabilir. Ancak yara yerine yapılacak olan anestezik maddeniz yara iyileştirmesine olumsuz etki edeceği unutulmamalıdır.

Op.Dr. İrfan Başpınar

Leave a reply